pátek 31. 5. / 9.00 / 11.00   /  

RENÁTA FUČÍKOVÁ

5.—8. třída

Česká ilustrátorka knih pro děti a tvůrkyně autorských obrazových knih. Vytvořila i předlohy pro pět poštovních známek. Spolupracuje jak s českými nakladateli (Albatros, Práh, Brio, Knižní klub, ad.), tak i se zahraničními (Wissen Media Verlag - Německo, Rebo - Holandsko, Kyowon - Jižní Korea, ad). Je držitelkou mnoha národních i mezinárodních ocenění, zmiňme např. Zlatou stuhu za knihu Hrdinky nebo Historie Čechů v USA.

KAPACITA NAPLNĚNA

Královny a poutníci (5.—6. třída, 50 dětí)

Víme vůbec, kdo byli naši předkové? Známe svou pravou historii? Zapomeňme na praotce Čecha, na Bivoje a na Horymíra! Jsou to postavy literárně krásné, ale smyšlené. Náš první skutečný král byl současník Ježíše Krista, válčil s Římany a jmenoval se Marobud. Naši pozdější králové táhli na Řím a zkoušeli ho vyplenit. Celé obrovské římské říši pak krátce panoval muž, jehož otec pocházel z území dnešního Slezska! A lidé ze starověkého Slezska dokonce prošli celou západní Evropou, přeplavili se do severní Afriky a ovládli ji! Pojďme si o těchto mimořádných událostech vyprávět. 

Nezapomenutelná dvacátá (7.—8. třída, 50 dětí)

Přesně před sto lety zažívala naše země obrovský rozkvět. Některé události si idealizujeme, o jiných máme naopak nedostatečné představy. Studenti plzeňské Fakulty desítku a umění Ladislava Sutnara (mimochodem, byl jednou z mimořádných osobností oné doby) nastudovali naši moderní historii a vyprávějí ji pomocí obrazů. Pojďme si je prohlédnout a putujme společně Nezapomenutelnými dvacátými!

Objednávky programu posílejte na e-mail: ctefest@knihovnatrinec.cz nebo volejte na tel.: 775 722 394, 558 999 121.

Galerie