středa 5. 6. / 18.00   /   Café Maroszek

BOHUMIL HRABAL 110LETÝ

V návaznosti na letošní 110. výročí narození Bohumila Hrabala hostíme v Třinci přednášku literárního teoretika Jakuba Češky o životě a rozsáhlém a rozmanitém díle tohoto klasika české literatury. 

Přijďte si ve středu 5. 6. 2024 v 18.00 do kavárny Café Maroszek vychutnat přednášku Jakuba Češky o rozsáhlém a rozmanitém díle Bohumila Hrabala.

Bohumil Hrabal

Dílo Bohumila Hrabala je rozsáhlé a rozmanité: od první publikované básně 1937 k posledním textům z tzv. literární publicistiky uplynulo více než padesát pět let. Známe tudíž Hrabala Ostře sledovaných vlaků, Postřižin, Slavností sněženek, ale i Hrabala Perliček na dně, povídkové cyklu Pábitelé. Ovšem také Hrabala Hlučné samoty, Obsluhoval jsem anglického krále, nebo i téměř pozapomenuté novely Autíčko (1983), v níž Hrabal popisuje své bezuzdné vraždění koček snad taky proto, aby nebyl chápán pouze jako „král českých komiků“. Co je však pro Hrabala typické, jaká je autentická poloha jeho tvorby?

U příležitosti hrabalovského výročí bude těmto a podobným otázkám věnována bilanční přednáška . Bohumil Hrabal je též čtenářem a obdivovatelem díla Milana Kundery. Také Milan Kundera se o Bohumilu Hrabalovi vyjadřuje s obdivem a uznáním. Roku 2011 napíše předmluvu k francouzskému překladu Hrabalových Tanečních hodin pro starší a pokročilé.

Jakub Češka (*1971)

Více než dvacet let věnuje interpretaci prózy (Milana Kundery, Bohumila Hrabala, Karla Čapka či Věry Linhartové) a literární teorii. Publikoval desítky studií a čtyři monografie: mimo jiné motivickou analýzu díla Milana Kundery (Království motivů, 2005) či interpretaci jedné z ikon francouzské naratologie Rolanda Barthese (Zotročený mýtus: Roland Barthes, 2010). V roce 2018 vydal analýzu klíčových děl Bohumila Hrabala (Bohumil Hrabal — autor v množném čísle).

 

Galerie